Det er en stor ændring i børnenes tilværelse at begynde i ny daginstitution. Det gælder både de mindste i yngste-grupperne og de største i børnehavegruppen. Når jeres barn starter, vil der være et par voksne, som tager sig ekstra af jeres barn, men det går hurtigt over i, at barnet kender alle de voksne i afdelingen godt.  

Det tager lidt tid at vænne sig til at være i institution. Det afhænger blandt andet af barnets alder og temperament, om barnet har været passet ude før, og om barnet kender nogen i institutionen i forvejen.

 

Det er vigtigt, at I giver jer tid til en god og rolig start. Vi taler med jer om hvordan indkøringen er bedst for jer og jeres barn.

 

Nogle børn græder i begyndelsen, når I går fra dem om morgenen. De forstår endnu ikke, at I kommer tilbage senere og henter dem. Så kan det godt være svært at gå fra barnet, men vink farvel alligevel – gå aldrig uden at sige farvel. Som regel holder barnet op med at græde, så snart I er ude af syne, men er I urolige, er I altid meget velkomne til at ringe og høre, hvordan det går. Hvis barnet er helt utrøsteligt, så ringer vi til jer.

 

Følgende er tænkt som en rettesnor for en rolig start:

 

1.dag: denne dag er en besøgsdag. Den medarbejder, som står for modtagelsen, viser rundt og byder på en kop kaffe eller lign. Vi fortæller om livet i huset og på stuen. Samtidig vil vi gerne høre lidt om jeres barn og om jeres forventninger til os.

2. dag: Denne dag er en "rigtig" dag. Vi regner med, at I og jeres barn deltager i stuens aktiviteter i større eller mindre grad, herunder, at I er med til at spise frokost.

3. dag: Som dagen før, blot i længere tid.

Herefter "normale dage". Afgørende for hvornår I kan forlade huset er, hvordan det går. Dvs. at nogle børn og forældre trives bedst med, at være sammen i institutionen i kortere tid, mens andre trives bedst med en længere periode. Aftal det løbende med stuens personale og bemærk, hvordan barnet trives med det.