Vi arbejder Science didaktisk med læreplans temaerne:

  • Krop, sanser og bevægelse
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Kommunikation og  sprog
  • Natur, ude liv og science
  • Social udvikling

Følgende er et eksempel på hvordan vi arbejder med "Krop, sanser og bevægelse": 

Vi har løbedag fast hver uge. Her løber vi en tur med børnene i nær området. Vi deler os i grupper. Det gælder ikke om at være først, men om at være sammen, mærke kroppen og udfordre den, når vi møder en stor sten eller en bakke på vejen rundt.

Vi bruger kroppen til at tumle med. Vi aftaler på forhånd regler for tumlelegene. F.x: Hvordan siger man stop, når man synes det bliver for vildt? Hvor på kroppen må man skubbe? o.s.v.